Veebipõhine hooldustellimus

  Käesolevaga tellime: *

  Kordustellimus:

  Klient

  Kliendinumber:

  Ettevõtte nimi: *

  Kontaktisik: *

  Tänav ja maja number:

  Asula ja sihtnumber:

  Linn: *

  Lauatelefon:

  Faks:

  Mobiil: *

  E-post: *

  Tellimuse number:

  Teie tellimuse number:

  Eelistatav kuupäev:

  Kellaaeg:

  Seadmete asukoht

  Remonti teostatakse kohapeal:
  JahEi

  Käitise / projekti nimi:

  Kontaktisik:

  Tänav ja maja number:

  Asula ja sihtnumber:

  Linn:

  Lauatelefon:

  Faks:

  Mobiil:

  E-post:

  Toote andmed

  Toode (pumba tüüp): *

  Tootenumber:

  Tootmisaasta (Production code): *

  Pumbatav vedelik:

  Tüüp tihendi liik:

  Pinge:

  Teave pumba rikke ja otstarbe kohta: *

  Pange tähele:

  Tuleb tagada pumba säilimine. Süsteemi tühjendamise, täitmise ja õhuärastuse eest vastutab alati selle kasutaja. Kasutaja peab eemaldama pumba isolatsiooni ja taastama selle pärast hooldustöö läbiviimist. Heitveepumpamissüsteemid tuleb kasutajal tühjaks pumbata, puhastada ja loputada. Ohutuskaalutlustel nõuavad reoveesüsteemide (kanalisatsioonikaevude), kinniste ruumide ja tsisternide hooldusnõuded teise isiku juuresviibimist hooldustöö ajal.

  Täpne kuupäev lepitakse teiega või teie kliendiga kokku otse meie hooldusteenistuse kaudu.

  Valesti täidetud blanketid jäetakse läbi vaatamata. Kui teatate meile vale pumbatüübi, võtame teenuse eest lisatasu.

  Arve esitatakse alati kliendile.

  Lisatasu võidakse võtta ka ületundide ja öösel või nädalavahetusel tehtud tööde eest.

  Otsuse garantii kehtivuse kohta saab teha ainult Grundfos pärast ülevaatust. Kui töö ei kuulu garantii alla, tehakse see tasu eest. Kas olete nõus laskma pumba parandada ka siis, kui tegemist EI OLE garantiiremondiga?

  Pumba ülevaatuse korral ei remondita seda kohapeal.

  Nupul „Saada hooldustellimus“ klõpsates kinnitate, et nõustute Grundfosi asjaomase riigi veebilehel avaldatud üldtingimustega ning juriidiliste ja lepingutingimustega.