Hooldusprogramm ettevõte seadmetele

Programmi edasiarendus – Internetipõhine Hooldusprogramm Ettevõte Seadmepargile

Programm on mõeldud väiksema ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovib oma seadmepargi hooldustegevuste planeerimisel kasutatada ennustava hoolduse printsiipi (seadmepargi suurus u. 100 ühikut).

Edasiarenduse eesmärgiks oli jõuda oluliste programmi täiendusteni, mis parandavad selle funktsionaalsust ja kasutajasõblalikust. Edasiarendusena loodi baasprogramm seadmepõhise hooldustsükli arvutuseks. Uus lahendus keskendub rohkem ennustava hoolduse printsiibile, kus oluline rõhk on seadmete regulaarsel diagnostikal/monitooringul. Uues lahenduses saab ettevõte kõige olulisematele seadmetele valida optimaalsema hooldusvälba. Sellega hoitakse kokku hoolduskulusid, vähendatakse ootamatute avariide/seisakute arvu ja saavutatakse seadmete parem kasutusaste. Lisaks loodi programmi lao moodul, mis võimaldab jälgida reaalajas seadmepargi hoolduseks mõeldud tagaraosade ja tarvikute seisu. Teha jooksvalt lao sisse ja väljakandeid.

Tulemuseks:

  • Võimalus luua ettevõtte seamepargi puu, kus igale seadmele antakse ID number ja nimetus. Igale loodud seadmele luuakse seadmekaart, kus on võimalus kanda ja salvestada seadmega seonduvat olulist infot. Seadmepuu ülesehituse võimalused: Ettevõte/Osakond/Üksus/Seade (ajam ja seaotud seade).
  • Planeerida seadmetele erinevaid hooldustegevusi infopaneelil ja seadmekaardi hoolduse kuvas. Tegevusi on võimalik jagada kategooriatesse. Edasiarendusena on võimalus määrata hooldustegevustele perioodilisust.
  • Fikseerida seadmepõhiselt ülevaatuste/monitooringute ja diagnostika tulemusi. Seejuures kandub oluline info hooldustegvuste infopaneelile, kus on võimalik märkuse saanud seadmele planeerida vajalik tegevus. Üksuse põhiselt saab luua mõõtmiste/diagnostika tulemuste põhjal rapoerteid. Teostatud mõõtmiste/diagnostika tulemused kanduvad/salvestuvad seadmekaardi mõõtmiste ajalukku.
  • Hooldustegevuste ajaloo kuva ja CSV eksport. Teostatud tegevustele on võimalik exeli tabelis teostada hiljem analüüsi.
  • Lao moodul võimaldab ettevõttel luua peamiste tagavaraosadele ja tarvikutele erinevaid lao nimekirju.

Analüüsi teostamise kriteeriumid: Osakond/Üksus/Seade/Töö kategooria/Seisaku aeg/Tööle kulunud aeg/Maksumus.

Kasutatud font: Open Sans, sans-serif

Programmi loomist toetas Euroopa Regionallarengu Fond

Toetuse summa 5760 EUR