Hooldusprogramm ettevõte seadmetele


 

Internetipõhine Hooldusprogramm Ettevõte Seadmepargile (H.E.S.) 

Eesmärgiks oli luua lihtne programm, mille abil on ettevõtetel parem süstematiseerida ja efektiivsemalt planeerida oma seadmepargi hooldustegevusi. Programm on mõeldud väiksema ja keskmise suurusega ettevõtetele (seadmepargi suurus u. 100 ühikut).

Tulemuseks:

  • Võimalus luua ettevõtte seamepargi puu, kus igale seadmele antakse ID number ja nimetus. Igale loodud seadmele luuakse seadmekaart, kus on võimalus kanda ja salvestada seadmega seonduvat olulist infot. Seadmepuu ülesehituse võimalused: Ettevõte/Osakond/Üksus/Seade (ajam ja seaotud seade). 
  •  Planeerida seadmetele erinevaid hooldustegevusi infopaneelil ja seadmekaardi hoolduse kuvas. Tegevusi on võimalik jagada kategooriatesse.
  • Fikseerida seadmepõhiselt ülevaatuste/monitooringute ja diagnostika tulemusi. Seejuures kandub oluline info hooldustegvuste infopaneelile, kus on võimalik märkuse saanud seadmele planeerida vajalik tegevus.  Üksuse põhiselt saab luua mõõtmiste/diagnostika tulemuste põhjal rapoerteid. Teostatud mõõtmiste/diagnostika tulemused kanduvad/salvestuvad seadmekaardi   mõõtmiste ajalukku.
  • Hooldustegevuste ajaloo kuva ja CSV eksport. Teostatud tegevustele on võimalik exeli tabelis teostada hiljem analüüsi.

Analüüsi teostamise kriteeriumid: Osakond/Üksus/Seade/Töö kategooria/Seisaku aeg/Tööle kulunud aeg/Maksumus. 

Kasutatud font: Open Sans, sans-serif

Programmi loomist toetas Euroopa Regionallarengu Fond

Toetuse summa 4970 EUR